8. srečanje kitarskih orkestrov in ansamblov Slovenije

Glasbena šola »Risto Savin« Žalec organizira

  1. srečanje kitarskih orkestrov in ansamblov Slovenije,

ki bo potekalo v soboto, 22. aprila 2017, v dvorani Glasbene šole »Risto Savin« Žalec.

 

Vljudno vas prosimo, da dosledno upoštevate naslednja navodila:

–         Dolžina programa naj ne preseže 10 minut.

–         Poleg prijavnice pošljite natančno skico postavitve orkestra oziroma ansambla.

–         Priložite kratek povzetek dela orkestra oziroma ansambla.

–         Priložite partiture skladb.

 

Nastopajoči se bodo predstavili v dveh skupinah. Vsaka skupina bo imela pred nastopom še tonsko vajo, ki je obvezna za vse udeležence.

 

Prijavnice s skico postavitve in povzetkom dela orkestra oziroma ansambla pošljite najkasneje do petka, 17. marca 2017, v elektronski obliki na naslov: gszalec.tajnistvo@amis.net.

Partiture skladb pošljite najkasneje do petka, 17. marca 2017 po pošti na naslov: Glasbena šola »Risto Savin« Žalec, Aškerčeva 9, 3310 Žalec.

 

Kotizacija znaša 10€ na člana orkestra in vključuje sodelovanje na srečanju, kosilo za udeležence, osvežilno pijačo in prigrizek ter večerno srečanje umetniških vodij orkestrov.

Na podlagi vaše prijavnice vam bomo izstavili ustrezen račun.

 

Natančen razpored poteka srečanja bo objavljen na spletni strani www.gszalec.si.

mag. Gorazd Kozmus

ravnatelj

 

Priloga: Prijavnica