Razpis

Naslednji Egtin dan se bo odvil v soboto, 18. 2. 2023, na Glasbeni šoli skladateljev Ipavcev Šentjur. Kot ponavadi bo Egtin dan vključeval koncerte, predavanja in predstavitve.

Do 8. 1. 2023 zbiramo prijave za predavanja (vsaj 20 minut) in predstavitve (največ 20 minut) v naslednjih rubrikah:

1. PREDAVANJA:
 1. pedagogika in didaktika
 2. glasbena analiza
 3. zgodovina kitare in kitarske glasbe
 4. psihologija in muzikoterapija
 5. nove skladbe za kitaro, kitarsko skladateljstvo
 6. akustika in izdelovanje kitar
 7. ostalo

2. PREDSTAVITVE:

 1. predstavitev kitarskih dogodkov (koncertov, seminarjev, festivalov, poletnih šol, tekmovanj) v Sloveniji v letu 2020 (lahko v obliki kratke govorne predstavitve ali izložbeno v obliki plakata, projekcije diapozitivov ipd.)
 2. napovednik kitarskih dogodkov (koncertov, seminarjev, festivalov, poletnih šol, tekmovanj) v Sloveniji v letu 2021 (lahko v obliki kratke govorne predstavitve ali izložbeno v obliki letakov, projekcije diapozitivov ipd.)
 3. odmevni dosežki slovenskih kitaristov in kitarskih pedagogov v letu 2020
 4. predstavitev kitar, kitarskih pripomočkov ali učnih pripomočkov za poučevanje kitare (lahko v obliki javne demonstracije ali razstavljeno v izložbenem prostoru za preizkušanje)
 5. predstavitev knjig (not, učbenikov), za nove skladbe in učbenike lahko tudi v obliki kratke govorne predstavitve
 6. predstavitev zgoščenk (za zgoščenke, izdane v letu 2020, lahko tudi v obliki kratke javne govorne/zvočne predstavitve)
 7. ostalo

Prijava naj vsebuje:

 • ime in priimek prijavitelja/-ice,
 • ime in priimek predavatelja/-ice oz. razstavljalca/-ke,
 • naslov predavanja/predstavitve,
 • kratek povzetek vsebine,
 • okvirno trajanje predavanja/govorne predstavitve (lahko tudi minimalno in maksimalno dolžino)
 • rubriko (npr. “1A” za predavanje z didaktično vsebino, “2F” za predstavitev CD-ja)

Prosimo, da se trudite prijavljeno predavanje/predstavitev tematsko umestiti, če pa ne gre, ga umestite v rubriko “G. ostalo”. Vsak lahko prijavi tudi več različnih predavanj/predstavitev. V primeru prevelikega števila predlogov v posameznih rubrikah se bodo predavanja/govorne predstavitve izbrala s spletnim glasovanjem vseh članov Društva slovenskih učiteljev kitare.

Prijavo pošljite po elektronski pošti na info@egta-drustvo.si. Rok za prijavo je 8. 1. 2023.