Kitarski seminarji na Akademiji za glasbo

Akademija za glasbo v Ljubljani organizira 5-dnevni kitarski seminar, ki bo potekal od 11. do 15. aprila 2022 v sobi št. V24, sobi G14 in Hubadovi dvorani Akademije za glasbo v Ljubljani, Vegova 5.  

Seminar bo obsegal mojstrske tečaje v obliki praktičnega pouka z učenci, dijaki, študenti kitare in ostalimi kitaristi  ter koncerte študentov kitare AG, ki se bodo zvrstili vsak večer od ponedeljka do petka. Točen urnik bo objavljen naknadno. 

Vabimo učitelje, da se prijavijo na seminar skupaj s svojimi učenci oz. dijaki, za katere želijo, da bi z mentorji imeli pouk (aktivna udeležba učitelja z učencem), ali kot poslušalci (pasivna udeležba učitelja). Za aktivno udeležbo na mojstrskem tečaju se lahko prijavijo tudi učenci in dijaki samostojno (brez učitelja), študentje in ostali kitaristi.   

Mojstrske tečaje bodo vodili mentorji:  

11. 4. 2022: red. asis. Primož Sukič (samo v popoldanskem času) 

12. 4. 2022: red. prof Andrej Grafenauer 

13. 4. 2022: red. prof. Tomaž Rajterič 

14. 4. 2022: doc. Erazem Grafenauer 

15. 4. 2022: doc. Katja Porovne Silič 

Rok za prijavo je 28. 3. 2022.

Več informacij in prijavnica.