Razpis

Društvo slovenskih učiteljev kitare razpisuje celovečerni koncert v ciklu “Rasgueado”. Koncert se bo odvil v Ljubljani leta 2023, nastopajoči bodo dobili povrnjene potne stroške in honorar. Na razpis se lahko prijavijo tako kitaristi/-ke solisti/-ke kot komorne skupine, ki vsebujejo kitaro. Solisti morajo biti slovenski državljani, prav tako vsaj en član komorne zasedbe.

Prijava solo koncerta naj vsebuje naslednje dokumente in podatke:

 • ime in priimek nastopajočega
 • kontakt (telefonska številka, e-pošta)
 • fotokopija osebnega dokumenta
 • življenjepis ali CV
 • bolj podrobno koncertna dejavnost v letih 2020, 2021 in 2022
 • koncertni program
 • zvočni posnetek ali videoposnetek igranja (neobvezno, a prinese do 10 % točk, največ za videoposnetek v živo iz enega zornega kota brez postprodukcije), lahko kot spletna povezava do objavljenega posnetka

Prijava koncerta komorne skupine naj vsebuje naslednje dokumente in podatke:

 • ime in priimek prijavitelja ter ostalih nastopajočih
 • ime komorne skupine (za duo neobvezno)
 • kontakt prijavitelja (telefonska številka, e-pošta)
 • fotokopije osebnih dokumentov vseh članov komorne skupine
 • življenjepis ali CV za komorno skupino in za vsakega člana
 • bolj podrobno koncertna dejavnost komorne skupine v letih 2020, 2021 in 2022
 • koncertni program
 • zvočni posnetek ali videoposnetek igranja komorne skupine (neobvezno, a prinese do 10 % točk, največ za videoposnetek v živo iz enega zornega kota brez postprodukcije), lahko kot spletna povezava do objavljenega posnetka

Rok prijave je 13. 11. 2022.

Prijave pošljite po elektronski pošti na naslov info@egta-drustvo.si ali po navadni pošti na ime “Društvo slovenskih učiteljev kitare (EGTA)” in naslov Stari trg 34, 1000 Ljubljana.

Prijave bo pregledala in ocenila strokovna komisija, sestavljena iz članov Društva slovenskih učiteljev kitare z različnih delov Slovenije. Prednost pri izboru bodo imeli mlajši od 30 let (za komorne skupine šteje povprečna starost), ki so že zaključili vsaj prvo stopnjo dodiplomskega študija kitare in ki so člani Društva slovenskih učiteljev kitare (za komorno skupino vsaj en član).