Kategorija: General Rasgueado 2021: Črnogorski kitarski duo (Goran Krivokapič – Daniel Cerovič)