Organi društva

  1. Občni zbor: vsi člani
  2. Predsednik: dr. Mario Kurtjak
  3. Podpredsednik: Simon Krajnčan Fojkar
  4. Tajnik: Urban Meža
  5. Izvršni odbor: Tea Čerenak, Emir Ibrakić, Monika Krajnc Štih, Matjaž Kreča, Pavla Lušin, Tinkara Majcen, Marjetka Mavri, Jure Podvratnik
  6. Nadzorni odbor: Marko Strmčnik, Alenka Okorn in Samo Šali
  7. Disciplinska komisija: Boris Štih, Barbara Gorkič in Zdravko Kunič