Organi društva

  1. Občni zbor: vsi člani
  2. Predsednik: Dr. Mario Kurtjak
  3. Podpredsednik: Simon Krajnčan Fojkar
  4. Tajnik: Urban Meža
  5. Izvršni odbor: Mladen Bucić, Daniel Eyer, Anton Črnugelj, Katja Porovne Silič, Jure Podvratnik, Martina Kocjančič, Monika Krajnc Štih in Marko Mozetič-Mozo Pelican
  6. Nadzorni odbor: Marko Strmčnik, Alenka Okorn in Samo Šali
  7. Disciplinska komisija: Boris Štih, Barbara Gorkič in Zdravko Kunič