Osebna izkaznica društva

Ime društva: DRUŠTVO SLOVENSKIH UČITELJEV KITARE – EGTA

(EGTA; European Guitar Teachers Association)

Naslov društva:

DRUŠTVO SLOVENSKIH UČITELJEV KITARE – EGTA

Kongresni trg 1

1000 Ljubljana

IBAN – številka poslovnega bančnega računa: SI56 6100 0002 2323 345

Delavska hranilnica d. d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana

Davčna številka društva: 39056341

Temeljni akt:

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, v katerega se s pedagoškimi, izobraževalnimi, umetniškimi, znanstvenimi in kooperativnimi cilji združujejo učitelji kitare na vseh stopnjah in smereh izobraževanja, poustvarjalci na kitari ali lutnji, študentje kitare in državljani Republike Slovenije, ki se deklarirajo za ljubitelje kitarske umetnosti.

Osnovni cilji društva so spodbujanje razvoja slovenske kitarske pedagogike in poustvarjalnosti ter njuna uveljavitev v svetu, izboljšanje strokovnega izobraževanja učiteljev kitare, ter s tem kakovosti poučevanja, kritično seznanjanje javnosti s tem področjem umetniške ustvarjalnosti ter dvig glasbene osveščenosti občinstva.

Pomembnejše naloge društva so:

  • skrb za razvoj in napredek pouka, metodike in didaktike od začetne stopnje pa do umetniške zrelosti
  • prirejanje koncertov, revij in drugih nastopov mladih poustvarjalcev
  • organizacija seminarjev, tečajev, predavanj za člane ter tekmovanj
  • aktivno sodelovanje v mednarodni organizaciji EGTA (European Guitar Teachers Association)
  • sodelovanje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov, kadrovskih načrtov in predpisov s tega področja
  • predlaganje kandidatov za državne nagrade na področjih šolstva ter kulture