Študij lutnje v Ljubljani

Pri prof. Borisu Šinigoju se v naslednjem študijskem letu sprostita 2
mesti za lutnjo, kdor bi se želel lotiti poglobljenega študija tega
glasbila in je morda že absolviral stranski predmet na AG, je vabljen k
vpisu, doslej so v njegovem razredu z renesančno in baročno lutnjo na
GŠVR v Ljubljani podiplomsko študirali (oz. še študirajo) akademski
kitaristi James Bowen (San Diego, ZDA, prof. Pepe Romero), Denis Kokalj
(Ljubljana, prof. A. Grafenauer), Maruša Mirnik (Ljubljana, prof. T.
Rajterič), Erazem Grafenauer (Ljubljana, prof. A. Grafenauer), Matjaž
Piavec (AG Ljubljana) in Daniel Jurišić (Zagreb, prof. A. Čagalj).

Na voljo so vrhunski koncertni instrumenti (za razliko od okornih
študentskih lutenj na AG v Ljubljani). Možnost koncertnega igranja
solo ali v edinstvenem lutenjskem ansamblu Nova Schola Labacensis.

Informacije in predhoden dogovor za vpis (ki bo 19. in 23. maja 2016 od
16. ure dalje): na boris.sinigoj@guest.arnes.si ali tel. 040418506.

Predstavitev profesorja Borisa Šinigoja:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenski-solisti/174398854