Mednarodno tekmovanje klasične kitare veleposlaništva Španije v Sloveniji, 6.-8. november 2021

6.-8. november 2021, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Slovenija

Špansko veleposlaništvo v Sloveniji v sodelovanju z Glasbeno šolo “Fran Korun Koželjski” Velenje in Društvom slovenskih učiteljev kitare (EGTA) prireja prvo mednarodno tekmovanje za klasično kitaro. Tekmovanje je posvečeno glasbi vseh španskih skladateljev, ki so skozi zgodovino svoja dela posvetili kitari.

Starostne kategorije

1. kategorija: rojeni od leta 2007 dalje

2. kategorija: rojeni med leti 2002 in 2006

3. kategorija: rojeni med leti 1996 in 2001

Propozicije:

Program morajo sestavljati izključno skladbe španskih skladateljev iz kateregakoli glasbenega obdobja. Vsaj dve morata biti izvirno napisani za klasično kitaro.

Eno skladbo v programu lahko predstavlja priredba skladbe španskega skladatelja, ki v originalu ni napisana za kitaro. V prijavnici je v tem primeru potrebno navesti tudi avtorja priredbe.

Trajanje programa po kategorijah:

1. kategorija: največ 8 minut

2. kategorija: največ 15 minut

3. kategorija: 

-1. etapa: največ 15 minut

– finale: največ 20 minut (v finale se uvrstijo trije najboljši tekmovalci).

Prijava in kotizacija

Kandidati se lahko prijavijo na spletni strani društva EGTA (https://egta-drustvo.si/tekmovanje_prijavnica).

Prijavnici je potrebno dodati tudi kopijo osebnega dokumenta in fotokopijo potrdila o plačilu kotizacije (za 3. kategorijo), v elektronski obliki.

Kotizacija se nakaže na račun društva EGTA:

IBAN: SI56 6100 0002 2323 345

BIC/SWIFT: HDELSI22

Naziv: Društvo slovenskih učiteljev kitare (EGTA)

Naslov: Stari trg 34, 1000 Ljubljana

Naslov banke:

Delavska hranilnica d. d.,

Miklošičeva 5,

1000 Ljubljana

Namen: Ime in priimek_kategorija- kitarsko tekmovanje

Višina kotizacij

1. kategorija: brezplačno

2. kategorija: brezplačno

3. kategorija: 20 evrov

Rok prijave je 22. oktober 2021.

Nagrade za tekmovalce

 1. kategorija: najboljši trije tekmovalci prejmejo pokale in medalje, ostali tekmovalci prejmejo plakete.

2. kategorija: najboljši trije tekmovalci prejmejo pokale in medalje.

1. mesto: Koncertna kitara Alhambra v vrednosti 1500 evrov.

2. mesto: 150 evrov

3. mesto: 50 evrov

3. kategorija: najboljši trije tekmovalci prejmejo pokale in medalje.

1. mesto:  Koncert na kitarskem festivalu “XIII FESTIVAL DE LA GUITARRA DE SEVILLA 2022” (Španija) v vrednosti 300 evrov s kritimi potnimi stroški in stroški nastanitve ter ogled proizvodnje kitar Alhambra (Alicante-Španija) v organizaciji Guitarras Alhambra v vrednosti 300 evrov

2. mesto: Koncert na “Tednu kitare v Postojni” (Slovenija) in 200 evrov

3. mesto: 300 evrov

Posebna nagrada za najvišje uvrščenega finalista s slovenskim državljanstvom: Koncert v ciklu Rasgueado v Ljubljani.

Žirija

Žirija tekmovanja bo sestavljena iz 4 uveljavljenih kitaristov in kitarskih pedagogov ter predstavnika Španskega veleposlaništva v Sloveniji.

Pravila tekmovanja

– na tekmovanje se lahko prijavijo kandidati iz vseh držav, ki so se rodili leta 1996 ali kasneje.

– tekmovanje je odprto za javnost

– odločitev žirije je dokončna

– ves program se mora izvajati na pamet

– kandidati v tretji kategoriji skladb iz 1. etape ne smejo ponoviti v 2. etapi

– tekmovalci po prijavi programa ne morejo več spremeniti in morajo izvesti prijavljeni program

– v primeru prekoračitve časa si komisija pridržuje pravico, da predčasno zaustavi nastop tekmovalca

– v finale 3. kategorije napredujejo najboljši 3 kandidati

– komisija si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če oceni, da nivo tekmovalcev ni bil na primerni ravni

– v primeru, da imata dva kandidata enako število točk, se višje uvrsti mlajši tekmovalec

– rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani tekmovanja ter na info točki GŠ “Fran Korun Koželjski” Velenje

– organizator si pridržuje pravico do sprememb pri izvedbi tekmovanja v primeru višje sile

Pokrovitelji: