Vadenje – navodila za starše

Pri vadenju doma potrpežljivo spremljajte svojega otroka in se veselite z njim vsakega napredka, tudi če so ti na začetku zelo majhni. Mlajši učenci potrebujejo pomoč pri rednem vadenju, zato ga vključite v redni potek dneva (tako kot šolske naloge). Ukvarjati se z glasbo je najbolj zabavno v družbi. Uživajte in srečno!

Pomen vadenja

Igranja na instrument se lahko naučimo le z rednim vadenjem, pri čemer raziskujemo in se učimo v svetu glasbe. Pri tem razvijamo samostojnost, sposobnost koncentracije in zaznavanja ter spomin. Za osvojitev igralne tehnike je intenziven trening nujno potreben, kakovostno vadenje pa je zahtevna dejavnost, ki zahteva dolgo pot učenja. Pri tem velja: vadenja se naučimo z vadenjem!

Pogostost in trajanje vadenja

Za orientacijo naj veljajo naslednje vrednosti:

  • začetniki 20-30 minut dnevno (eventualno dvakrat 15 minut)
  • postopno stopnjevanje na 30-40 minut dnevno (ali dvakrat 20 minut)
  • učenci na višji stopnji 40-60 minut dnevno

Dobro pa je treba vedeti: redno vadenje je pomembnejša od trajanja! Kdor ves teden ni vadil, ne more izgubljenega časa nadomestiti z dolgim vadenjem tik pred uro.

Vadenje pa ni vedno uspešno: v nekaterih obdobjih otrok vadi zelo malo ali nič, naj bo zaradi obremenjenosti v šoli ali pri športu ali pa se trenutno zanima za druge stvari (v puberteti). To pa vsaj nekaj časa ne pomeni, da otrok pri glasbenem pouku ne bi ničesar pridobil. Mogoče je ura glasbe v tem obdobju zanj kraj, kjer lahko v sodelovanju z učiteljem črpa novo energijo (in tako ugotovi, kako mu lahko aktivno ukvarjanje z glasbo tudi pozneje pomaga pri obvladovanju vsakdanjega stresa).

Podpora staršev – nekaj predlogov

Brez rednega vadenja ni uspeha! Zato spodbujajte svojega otroka, da bi, če je le mogoče, vadil vsak dan. Skupaj z njim oblikujte pravila, kdaj in koliko bo vadil. To naj počne nemoteno ob primernem dnevnem času v svetlem in prijetnem prostoru. Okolje je pri tem tudi zelo pomembno. V stanovanju poiščite mesto, kjer je dovolj prostora za notno stojalo, glasbilo in druge pripomočke. Vsakokratno dolgotrajno urejanje prostora za vadenje (pospravljanje, iskanje stvari, pripravljanje) namreč stane dragoceni čas in napeljuje k temu, da otrok na koncu rajši ne vadi.

Vaš otrok bo gotovo pogosteje in rajši igral in vadil, če:

  • ga boste pri tem večkrat poslušali in se zanimali za njegovo igranje,
  • ga boste pohvalili za to, kar že zna,
  • ga boste spodbujali, ko bo imel težave,
  • se boste z njim pogovarjali o glasbi, jo skupaj z njim poslušali in obiskovali koncerte.

Prosim, izogibajte se temu, da bi svojega otroka kritizirali ali ga poskušali popravljati. Ta proces je veliko bolje prepustiti učitelju – to je njegova naloga, za katero je dobro izučen. Tako lahko ohranite prijetno in spodbudno vzdušje.

Na šolskih nastopih se otrok nauči igrati pred občinstvom. Za njegovo potrditev je pomembno, da ga pridejo poslušat tudi starši, to pa je tudi dobra priložnost za pogovor z učiteljem.

Spodbujanje otroka pri vsakdanjem vadenju zahteva veliko prizadevanja staršev. Lepo je, da svojemu otroku omogočate kakovosten stik z glasbo!

sestavila Monika Peter Salzgeber, prevedla: Martina Eyer

Prenesi si navodila na eni strani v formatu PDF.